Pregled razpisov
Trenutno poteka naslednji razpis:

21. razpis

Začetek razpisa: 7. 01. 2019
Konec razpisa: 31. 12. 2019
Akontacija 381,30 EUR

Mojstrski izpiti na tem razpisu:

avtokleparski mojster
avtoličarski mojster
cvetličarski mojster
čebelarski mojster
čevljarski mojster
črkoslikarski mojster
dimnikarski mojster
elektroinštalaterski mojster
fotografski mojster
frizerski mojster
kamnoseški mojster
Koordinacijski izpitni odbor
kuharski mojster
livarski mojster
mesarski mojster
mizarski mojster
mojster avtoelektrikar
mojster avtomehanik
mojster biromehanik
mojster elektronik
mojster izdelovalec krznenih oblačil
mojster klepar-krovec
mojster modelni mizar
mojster oblikovalec kovin
mojster očesne optike
mojster polagalec keramičnih oblog
mojster preoblikovalec kovin
mojster splošne elektromehanike
mojster stavbni steklar
mojster strežbe
mojster strojne mehanike
mojster strojnih instalacij
mojster šivilja-krojač
mojster tapetnik in dekorater
mojster telekomunikacij
mojster toplotne obdelave kovin
mojster vzdrževanja tekstilij
mojster za strojenje usnja in krzna
orodjarski mojster
pečarski mojster
pekovski mojster
slaščičarski mojster
slikopleskarski mojster
sodarski mojster
tesarski mojster
urarski mojster
vrtnarski mojster
zidarski mojster
zlatarski mojster
železokrivski mojster